എഴുത്തുകാരെയും വായനക്കാരെയും കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമാകട്ടെ യു.എസ് മലയാളി.കോം. പ്രാര്‍ഥനയോടെ മീട്ടു

0
1566

ഒരു പുസ്തകം നല്ലതാകാന്‍ എഴുത്തുകാരന്‍ വിചാരിച്ചാല്‍ മതി.അത് നല്ലതാണെന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടത് വായനക്കാരാണ്.നല്ല എഴുത്തുകാരെയും വായനക്കാരെയും കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമാകട്ടെ യു.എസ് മലയാളി.കോം. പ്രാര്‍ഥനയോടെ മീട്ടു

Share This:

Comments

comments