ഒരുപാട് ആശംസകള്‍! അമ്പിളി ഓമനക്കുട്ടന്‍

0
1418

അറിവു സത്യവും അക്ഷരങ്ങള്‍ നേരിന്റെ അഗ്നിയുമാകട്ടെ, സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയാകട്ടെ ഈ പ്രാരംഭം. ഒരുപാട് ആശംസകള്‍! അമ്പിളി ഓമനക്കുട്ടന്‍

Share This:

Comments

comments