തനിമയുള്ള വേറിട്ട ശബ്ദമായി യു.എസ് മലയാളി.കോം വളരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ജോസഫ് നമ്പീമഠം

0
959

മലയാള മാധ്യമ ലോകത്തു ഒറ്റയാന്‍ മരമായി, മുമ്പെ പറക്കുന്ന പക്ഷി ആയി, വീക്ഷണങ്ങളില്‍ , വാര്‍ത്തകളില്‍ , തനിമയുള്ള വേറിട്ട ശബ്ദമായി യു.എസ് മലയാളി.കോം വളരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ജോസഫ് നമ്പീമഠം

Share This:

Comments

comments