Friday, May 24, 2024
HomeAmericaവീഴ്ചയുടെ ചാരത്തിൽ നിന്ന്, അചഞ്ചല നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പുതുവർഷത്തെ സ്വീകരിക്കാം .

വീഴ്ചയുടെ ചാരത്തിൽ നിന്ന്, അചഞ്ചല നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പുതുവർഷത്തെ സ്വീകരിക്കാം .

പി പി ചെറിയാൻ.

പ്രതീക്ഷയുടെ ചൈതന്യത്തിൽ, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വീഴ്ചയുടെ ചാരത്തിൽ നിന്ന്, അചഞ്ചലമായ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പുതുവർഷത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ പുതിയ  പന്ഥാവിലൂടെ ഒത്തൊരുമിച്ചു  മുന്നേറാം. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നാം അഭിമുഖീകരിച്ച വെല്ലുവിളികൾ ശോഭനമായ ഭാവിയിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടികളായി മാറ്റാം , നല്ല മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തിന് ഊർജം പകരാം . നവോന്മേഷത്തോടെയും ലക്ഷ്യത്തോടെയും, തകർന്നതിനെ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ, പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ മുറിവുകൾ സുഖപ്പെടുത്താൻ പരിശ്രമിക്കാം.എല്ലാവരുടെയും ഐക്യം, സമൃദ്ധി, നീതി എന്നിവയുടെ  ദർശനത്താൽ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്ന യാത്രക്ക്  തുടക്കം കുറിക്കാം. പുതുവർഷത്തിൽ, ഭിന്നതകൾക്ക് അതീതമായി ഉയർന്ന് ഒരു സമൂഹമായി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് നമ്മുക്ക്  പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം.

സമഗ്രത വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിലൂടെയും വൈവിധ്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിലൂടെയും പരസ്പര ബഹുമാനത്തിലും ധാരണയിലും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ  കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പൂർണമായി വിശ്വസിക്കാം പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ശാക്തീകരണത്തിനും അധഃസ്ഥിതരുടെ ഉന്നമനത്തിനും നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടി ഉച്ചയസ്തരം വാദിക്കാം.അഭിവൃദ്ധിയെ  സഹായിക്കുന്ന വളർച്ചയ്ക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും സംരംഭകത്വത്തിനും അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്ക്  ശ്രമിക്കാം . അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, സുതാര്യത, ഉത്തരവാദിത്തം, നല്ല ഭരണം എന്നിവയ്ക്കുള്ള  പ്രതിബദ്ധതയിൽ  ഉറച്ചുനിൽക്കാം . അഴിമതി തുടച്ചുനീക്കുന്നതിലൂടെയും ധാർമ്മിക നേതൃത്വത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും, ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറ പുനർനിർമ്മിക്കുകയും  ചെയ്യുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിടാം. മുന്നിലുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് മറികടക്കാം. . കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം, സഹകരണം, അചഞ്ചലമായ പ്രതീക്ഷ എന്നിവയിലൂടെ തലമുറകൾക്ക് വാഗ്ദാനവും സമൃദ്ധിയും പുരോഗതിയും കൊണ്ട് തിളങ്ങുന്ന ഒരു പുതിയ  പ്രവർത്തന പന്ഥാവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ഒ ത്തൊരുമിച്ചു പരിശ്രമിക്കാം.

പുതുവർഷത്തിൽ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വഴികാട്ടിയായി പ്രത്യാശയെ  മുറുകെ പിടിക്കാം. പ്ര തീക്ഷയോടെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം.ലക്ഷ്യങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും സജ്ജീകരിക്കാം.വരും വർഷത്തേക്ക് അർത്ഥവത്തായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സജ്ജമാക്കാൻ.വ്യക്തിപരമായും തൊഴിൽപരമായും  എന്താണ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കാം   സ്വപ്നങ്ങൾ പിന്തുടരാനും ശോഭനമായ ഭാവിയിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനും  പ്രതീക്ഷയെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയായി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല വശങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം . വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സമയങ്ങളിൽപ്പോലും, പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ കാഴ്ചപ്പാട് നിലനിർത്തുന്നതിനും  ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കു  പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും സഹായിക്കാം . ക്രിയാത്മക  സ്വാധീനങ്ങളാൽ  വ്യക്തിഗത വളർച്ചയ്ക്കും പൂർത്തീകരണത്തിനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ തേടാം . ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് പ്രത്യാശ പകരുക,പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നവർക്ക് പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും സഹാനുഭൂതിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യാം.ദയയുടെയും അനുകമ്പയുടെയും ചെറിയ പ്രവൃത്തികൾകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരിൽ കാര്യമായ മാറ്റമുണ്ടാക്കാനും  പ്രതീക്ഷ  വളർത്താനും സഹായിക്കാം.  അജ്ഞാതരെ ഭയപ്പെടുന്നതിനുപകരം, വളർച്ചയ്ക്കും പരിവർത്തനത്തിനുമുള്ള അവസരമായി അതിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം . മാറ്റങ്ങൾ പലപ്പോഴും പുതിയതും ആവേശകരവുമായ അനുഭവങ്ങളിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, പ്രതിരോധശേഷിയും പൊരുത്തപ്പെടുത്തലും ഉപയോഗിച്ച് വെല്ലുവിളികളെ സമീപിക്കാം .ജീവിതത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദിയുള്ള ഒരു ബോധം വളർത്തിയെടുക്കാം  .നന്ദിയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സമയമെടുക്കാം , അവ എത്ര ചെറുതാണെന്ന് തോന്നിയാലും. പുതുവർഷത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷയെ മുറുകെ പിടിക്കാം.

എല്ലാവര്ക്കും  അനുഗ്രഹീതമായ 2024 ആശംസിക്കുന്നു. പുതുവർഷം  ഹൃദ്യമായ നിമിഷങ്ങളും നി ർവഹിക്കാനുള്ള അനന്തമായ സാധ്യതകളും കൊണ്ട് നിറയട്ടെ.നന്ദിയോടെ 2023നോട് വിടപറഞ്ഞു ആവേശത്തോടെ 2024-ലേക്ക് ചുവടുവെക്കാം.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments