കോഴിക്കോട്​ ജില്ലയില്‍ സ്​കൂള്‍ തുറക്കുന്നത്​ ജൂണ്‍ 12 വരെ നീട്ടി.

കോഴിക്കോട്​ ജില്ലയില്‍ സ്​കൂള്‍ തുറക്കുന്നത്​ ജൂണ്‍ 12 വരെ നീട്ടി.

0
499
ജോണ്‍സണ്‍ ചെറിയാന്‍.
കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ സ്കൂള്‍ തുറക്കുന്നത് ജൂണ്‍ 12 വരെ നീട്ടി. നിപ െവെറസ് ബാധ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയതിെന്‍റ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സ്കൂള്‍ തുറക്കുന്നത് നീട്ടിയത്. നേരത്തെ കോഴിക്കോട്, വയനാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളില്‍ ജൂണ്‍ അഞ്ചിന് സ്കൂള്‍ തുറക്കുമെന്നായിരുന്നു വദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. നിലവില്‍ വയനാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളില്‍ അഞ്ചിനു തന്നെ തുറക്കും. ജില്ലയിലെ പൊതു പരിപാടികള്‍ക്കും 12വരെ നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Share This:

Comments

comments