20 കോടി ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഫേക്ക് ,മുന്‍പന്തിയില്‍ ഇന്ത്യ.

20 കോടി ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഫേക്ക് ,മുന്‍പന്തിയില്‍ ഇന്ത്യ.

0
604
ജോണ്‍സണ്‍ ചെറിയാന്‍.
സോഷ്യല്‍ മീഡിയ വളരെ ശക്തമായി മുന്നേറികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പലതരത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങളും അതുപോലെത്തന്നെ കോട്ടങ്ങളും ഈ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ വഴി നടക്കുന്നുണ്ട് .അതില്‍ ഏറ്റവും എടുത്തുപറയേണ്ടത് ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകളില്‍ ഉള്ള വ്യാജന്‍മാരെയാണ് .
കഴിഞ്ഞ ദിവസ്സം ഫേസ്ബുക്ക് പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 20 കോടിക്ക് മുകളില്‍ വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളാണ് കണ്ടെത്തിയത് .അതില്‍ മുന്‍പന്തിയില്‍ നില്‍ക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയും .
അതുപോലെതന്നെ ഇന്‍ഡോനേഷ്യ ,ബ്രെസില്‍ എന്നീരാജ്യങ്ങളും തൊട്ടുപിന്നെലെയുണ്ട് .വ്യാജന്മാരെ തടയാന്‍ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ഉടന്‍ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് എത്തുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് .

Share This:

Comments

comments