ഞെട്ടിക്കുന്ന ഓഫറുമായി ജിയോ വീണ്ടും; 399 രൂപയ്ക്ക് റീച്ചാര്‍ജ് ചെയ്താല്‍ മുഴുവന്‍തുകയും തിരികെ നല്‍കും.

ഞെട്ടിക്കുന്ന ഓഫറുമായി ജിയോ വീണ്ടും; 399 രൂപയ്ക്ക് റീച്ചാര്‍ജ് ചെയ്താല്‍ മുഴുവന്‍തുകയും തിരികെ നല്‍കും.

0
877
ജോണ്‍സണ്‍ ചെറിയാന്‍.
100 ശതമാനം കാഷ്ബാക്കുമായി ജിയോ. ദീപാവലിയോടനുബന്ധിച്ച്‌ മൊബൈല്‍ റീച്ചാര്‍ജിന് 100 ശതമാനം കാഷ്ബാക്ക് ജിയോ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒക്ടോബര്‍ 12 ആരംഭിച്ച ഓഫര്‍ ദീപാവലിയുടെ തലേദിവസമായ ഒക്ടോബര്‍ 18ന് അവസാനിക്കും. ധന്‍ ധനാ ധന്‍ ഓഫര്‍ പ്രകാരം 399 രൂപ റീച്ചാര്‍ജ് ചെയ്യുമ്ബോഴാണ് അത്രയുംതന്നെതുക വൗച്ചറുകളായി തിരിച്ചുനല്‍കുക. ഇതുപ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന 50 രൂപയുടെ എട്ട് വൗച്ചറുകള്‍ ഓരോന്നുവീതം ഓരോതവണ റീച്ചാര്‍ജ് ചെയ്യുമ്ബോഴും ഉപയോഗിക്കാം.
399 രൂപയുടെ ധന്‍ ധനാ ധന്‍ ഓഫര്‍ പ്രകാരം 84 ജി.ബി ഡാറ്റ(ഒരു ദിവസം ഒരു ജി.ബി), സൗജന്യ എസ്‌എംഎസ്, കോളുകള്‍ എന്നിവയാണ് ലഭിക്കുക. കാലാവധിയാകട്ടെ 84 ദിവസവും. കൂടാതെ, 50 രൂപയുടെ എട്ട് വൗച്ചറുകള്‍ പ്രകാരം 400 രൂപയാണ് കാഷ്ബാക്കായി ലഭിക്കുക. എന്നാല്‍, നവംബര്‍ 15നുശേഷം നടത്തുന്ന 309 രൂപയോ അതിനുമുകളിലോഉള്ള റീച്ചാര്‍ജുകള്‍ക്ക് ഓരോ വൗച്ചറുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാം.
അതായത് 309 രൂപയ്ക്ക് റീച്ചാര്‍ജ് ചെയ്യുമ്ബോള്‍ 259രൂപ നല്‍കിയാല്‍ മതി.
നിലവില്‍ പ്ലാന്‍ കാലാവധി ഉള്ളവര്‍ക്കും റീച്ചാര്‍ജ് ചെയ്യാം. കാലാവധി തീരുന്നമുറയ്ക്ക് പുതിയ ഓഫര്‍ പ്രാബല്യത്തിലാകും. ജിയോഡോട്ട്കോം, മൈ ജിയോ ആപ്പ്, ജിയോ സ്റ്റോറുകള്‍, മറ്റ് ഓണ്‍ലൈന്‍ പ്ലാറ്റുഫോമുകള്‍ എന്നിവ വഴി റീച്ചാര്‍ജ് ചെയ്യുമ്ബോഴും ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും. ഒക്ടോബര്‍ 19നുശേഷം താരിഫ് പ്ലാനുകള്‍ പരിഷ്കരിക്കാനും ജിയോയ്ക്ക് പദ്ധതിയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

Share This:

Comments

comments