യുഎസ് മലയാളിയുടെ ഹ്യദയം നിറഞ്ഞ വിഷു ആശംസകള്‍.

യുഎസ് മലയാളിയുടെ ഹ്യദയം നിറഞ്ഞ വിഷു ആശംസകള്‍.

0
2524
class="entry-title">ജോണ്‍സണ്‍ ചെറിയാന്‍.
യുഎസ് മലയാളിയുടെ ഹ്യദയം നിറഞ്ഞ വിഷു ആശംസകള്‍. യുഎസ് മലയാളിയുടെ എല്ലാ പ്രിയ വായനക്കാര്‍ക്കും, എഴുത്തുകാര്‍ക്കും, അഭ്യുദയകാംക്ഷികള്‍ക്കും,  ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികള്‍ക്കും യുഎസ് മലയാളി കുടുംബത്തില്‍ നിന്നും ഐശ്വര്യവും, സന്തോഷവും, സമാധാനവും നിറഞ്ഞ വിഷു ആശംസകള്‍.

Share This:

Comments

comments