യുഎസ് മലയാളിയുടെ എല്ലാ പ്രിയ വായനക്കാര്‍ക്കും, എഴുത്തുകാര്‍ക്കും, അഭ്യുദയകാംഷികള്‍ക്കും, ലോകമെമ്പാടുമുളള എല്ലാ പ്രിയ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും യു.എസ് മലയാളി കുടുംബത്തില്‍ നിന്നുമുളള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകള്‍ നേരുന്നു.

0
1850
ജോണ്‍സണ്‍ ചെറിയാന്‍.
മണര്‍കാട്: യുഎസ് മലയാളിയുടെ എല്ലാ പ്രിയ വായനക്കാര്‍ക്കും, എഴുത്തുകാര്‍ക്കും, അഭ്യുദയകാംഷികള്‍ക്കും, ലോകമെമ്പാടുമുളള എല്ലാ പ്രിയ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും യു.എസ് മലയാളി കുടുംബത്തില്‍ നിന്നുമുളള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകള്‍ നേരുന്നു.

Share This:

Comments

comments