ഒരു പിണറായി വിജയ ഗാഥ !(കാര്‍ട്ടൂണ്‍: കോ­രസണ്‍).

0
1731
style="text-align: justify;">വര്‍ഗീസ് കോരസണ്‍
ജിഷ വധക്കേസില്‍ കേരള പോലീസിനു പ്രതി ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ചെരിപ്പായിരുന്നു ലീഡ് ­ വാര്‍ത്ത!
രാജ്യ ഭരണം വിട്ടു വനവാസത്തിനു പോയ ശ്രീരാമന്റെ പാദുകം ഭരതനു മാര്‍ഗ ദീപമായി ­ പുരാണം

Share This:

Comments

comments