ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിഷു ആശംസകള്‍.

0
1621

ജോണ്‍സണ്‍ ചെറിയാന്‍.

യുഎസ് മലയാളിയുടെ എല്ലാ പ്രിയ വായനക്കാര്‍ക്കും, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ മലയാളികള്‍ക്കും  സന്തോഷവും, സമാധാനവും, ഐശ്വര്യവും നിറഞ്ഞ  വിഷു ആശംസിക്കുന്നു. 

Share This:

Comments

comments