തിരുവല്ലായില്‍ ഹോട്ടല്‍ വില്‍പനയ്ക്ക്.

0
652

ജോണ്‍സണ്‍ ചെറിയാന്‍.

തിരുവല്ലായുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത്‌ നല്ല രീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന  3 നിലകളിലുള്ള ഹോട്ടല്‍ വില്‍പനയ്ക്ക്. താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ വിളിക്കുക…

ചെറിയാന്‍: 8593919526.

0c401805-78e7-491f-92dc-39e5ac63acbc 2f0c463b-352d-4157-80bb-01a5ea8eba6f ad2a9bbc-e000-4d08-896f-01e15211e799 (1)7925c217-45ac-4864-b3dd-c707eb7b129dc8c23bdb-5bd9-496b-9d95-59c73867c806

Share This:

Comments

comments