ഡിസംബറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സ്വർണത്തിനു മുന്നേറ്റം.

0
72

ജോൺസൻ ചെറിയാൻ.

കോട്ടയം : സംസ്ഥാനത്ത് ഡിസംബർ മാസത്തിന്റെ ആദ്യദിവസം സ്വർണ വിലയിൽ വർധന. ഗ്രാമിന് 20 രൂപയും പവന് 160 രൂപയും വർധിച്ച് ഗ്രാമിന്  4,875 രൂപയിലും പവന് 39,000 രൂപയിലുമാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.ഗ്രാമിന് 10 രൂപയും പവന് 80 രൂപയും വർധിച്ച് 4,855 രൂപയിലും 38,840 രൂപയിലുമാണ് നവംബർ മാസവസാനമായ ഇന്നലെ വ്യാപാരം നടന്നത്.

പൊതുവെ നവംബർ മാസം സ്വർണവിലയിൽ ഏറ്റകുറച്ചിലുകൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു.ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് നവംബർ 4ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഗ്രാമിന് 4,610 രൂപയുമാണ്.രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്ക് വർധനയുടെ തോത് കുറയ്ക്കുമെന്ന ഫെഡ് ചെയർമാന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ബോണ്ട് യീൽഡ് വീണത് സ്വർണത്തിന് ഇന്നലെ മുന്നേറ്റം നൽകി. 1777 ഡോളറിലെത്തിയ സ്വർണത്തിന്റെ അടുത്ത പ്രതിരോധം 1800 ഡോളറിലാണ്.

 

Share This:

Comments

comments