ഓലപ്പുര.(കവിത)

0
1698

രാജു കാഞ്ഞിരങ്ങാട്.

വേദനയുടെ വേരുകളാണ്
ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നത്

ഉള്ളിൽ
തിമർത്തുപെയ്യുന്നു മഴ

ചുട്ടുപൊള്ളുന്നു
ഗ്രീഷ്മം

തണുത്തു വിറക്കുന്നു
ശിശിരം

വിണ്ടുകീറി
പാടം പോലെ നെഞ്ചകം

ബാക്കിയാവുന്നത്
നിസ്സഹായതയുടെ
ഉൾഞെരക്കം മാത്രം

ചോർന്നൊലിക്കുന്ന
ഓലപ്പുരയാണ് ജീവിതം !

Share This:

Comments

comments