ഇ.സി ആയിഷ പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കി.

0
68
dir="auto">ടി.അഫ്സൽ.
മലപ്പുറം:വെൽഫെയർ പാർട്ടി മലപ്പുറം മണ്ഡലം സ്ഥാനാർഥി ഇ. സി. അയിഷ അവസാന ഘട്ട പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കി.
പൂക്കോട്ടൂർ, മൊറയൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് പര്യടനം നടത്തിയത്. ടി. അഫ്സൽ, ജസീം സയ്യാഫ്, അസ്‌ലഹ് , ഖൈറുന്നിസ തുടങ്ങിയവർ അനുഗമിച്ചു.

Share This:

Comments

comments