പ്രവാസി മലയാളി ഫെഡറേഷൻ ചാർട്ടർ വിമാനങ്ങൾ ജൂലൈ 8 മുതൽ.

0
458
പി പി ചെറിയാൻ.
ന്യൂയോർക് ::ന്യൂയോർക് ആസ്ഥാനമായി ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന  പ്രവാസി മലയാളി ഫെഡറേഷൻ ആദ്യ ഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ ഗൾഫ്  പ്രവാസികളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം ചാർട്ടർ വിമാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു . അര്ഹതപെട്ടവർക് സൗജന്യ യാത്രയും നൽകുന്നതാണെന്നും   പിഎംഫ് ഗ്ലോബൽ പ്രസിഡന്റ് എംപി സലിം ,കോർഡിനേറ്റർ ജോസ്‌ പനച്ചിക്കൽ എന്നിവർ അറിയിച്ചു .2020 ജൂലൈ 8 മുതൽ കോഴിക്കോട്, കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ചാർട്ടർ വിമാനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിചരിക്കുന്നതു .

 ഒരു യാത്രക്കാരന് 25 കിലോ ചെക്ക്ഡ് ലഗേജ് അനുവദനീയമാണ്
 എല്ലാ യാത്രക്കാരും വിമാനത്താവളത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴും ഫ്ലൈറ്റ് സമയത്തും ഉടനീളം മാസ്കും കയ്യുറകളും ധരിക്കണം.
 സൂചിപ്പിച്ച യാത്രാ തീയതി ഒരു താൽക്കാലിക തീയതിയാണ്, ഇത് അധികാരികളിൽ നിന്നുള്ള അംഗീകാരങ്ങൾ വൈകിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനപരമായ കാരണങ്ങളാലോ മാറാം.
നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് മുഴുവൻ തുകയും മുൻകൂട്ടി നൽകേണ്ടതുണ്ട്.  പ്രവർത്തനം റദ്ദാക്കിയാൽ അടച്ച തുക പൂർണമായി തിരികെ നൽകും.  മറ്റൊരു തീയതിയിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് പുന ക്രമീകരിക്കുന്നത് റീഫണ്ടിന് യോഗ്യത ഉണ്ടാവുകയില്ല.
 യാത്രക്കാരുടെ പട്ടിക ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുമായി പങ്കിടും.  യാത്രാ നിരോധനം / എക്സിറ്റ് പെർമിറ്റുകൾ / ആരോഗ്യ കാരണങ്ങൾ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് യാത്രയ്ക്ക് യോഗ്യതയും, റീഫണ്ടും ഉണ്ടാവുന്നതല്ല.
എല്ലാ യാത്രക്കാരും ഫ്ലൈറ്റ് യാത്രക്കുള്ള ആരോഗ്യ ഫിറ്റ്നസ് ഉള്ളവരായിരിക്കണം .  രോഗലക്ഷണമുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് എയർപോർട്ട് അധികൃതർ ബോർഡിംഗ് നിഷേധിച്ചേക്കാം.
പുറപ്പെടുന്നതിന് 24 മണിക്കൂർ മുമ്പ് ടിക്കറ്റുകൾ ഇമെയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.
യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ അവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺ‌മെന്റിന്റെ ആരോഗ്യസേതു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാവരും എയർപോർട്ടിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം പൂരിപ്പിച്ച് ആരോഗ്യ/എമിഗ്രേഷൻ വിഭാഗങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
ഈ ഫോമിൽ എംബസിയിൽ നിന്നും നോർക്കയിൽ നിന്നുമുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറുകൾ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം.
For Inquiries: +974- 50295460 & +974- 50294836
രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് 👇
Norka Registration:
ന്യൂയോർക് ::ന്യൂയോർക് ആസ്ഥാനമായി ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന  പ്രവാസി മലയാളി ഫെഡറേഷൻ ആദ്യ ഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ ഗൾഫ്  പ്രവാസികളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം ചാർട്ടർ വിമാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു . അര്ഹതപെട്ടവർക് സൗജന്യ യാത്രയും നൽകുന്നതാണെന്നും   പിഎംഫ് ഗ്ലോബൽ പ്രസിഡന്റ് എംപി സലിം ,കോർഡിനേറ്റർ ജോസ്‌ പനച്ചിക്കൽ എന്നിവർ അറിയിച്ചു .2020 ജൂലൈ 8 മുതൽ കോഴിക്കോട്, കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ചാർട്ടർ വിമാനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിചരിക്കുന്നതു .

 ഒരു യാത്രക്കാരന് 25 കിലോ ചെക്ക്ഡ് ലഗേജ് അനുവദനീയമാണ്
 എല്ലാ യാത്രക്കാരും വിമാനത്താവളത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴും ഫ്ലൈറ്റ് സമയത്തും ഉടനീളം മാസ്കും കയ്യുറകളും ധരിക്കണം.
 സൂചിപ്പിച്ച യാത്രാ തീയതി ഒരു താൽക്കാലിക തീയതിയാണ്, ഇത് അധികാരികളിൽ നിന്നുള്ള അംഗീകാരങ്ങൾ വൈകിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനപരമായ കാരണങ്ങളാലോ മാറാം.
നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് മുഴുവൻ തുകയും മുൻകൂട്ടി നൽകേണ്ടതുണ്ട്.  പ്രവർത്തനം റദ്ദാക്കിയാൽ അടച്ച തുക പൂർണമായി തിരികെ നൽകും.  മറ്റൊരു തീയതിയിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് പുന ക്രമീകരിക്കുന്നത് റീഫണ്ടിന് യോഗ്യത ഉണ്ടാവുകയില്ല.
 യാത്രക്കാരുടെ പട്ടിക ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുമായി പങ്കിടും.  യാത്രാ നിരോധനം / എക്സിറ്റ് പെർമിറ്റുകൾ / ആരോഗ്യ കാരണങ്ങൾ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് യാത്രയ്ക്ക് യോഗ്യതയും, റീഫണ്ടും ഉണ്ടാവുന്നതല്ല.
എല്ലാ യാത്രക്കാരും ഫ്ലൈറ്റ് യാത്രക്കുള്ള ആരോഗ്യ ഫിറ്റ്നസ് ഉള്ളവരായിരിക്കണം .  രോഗലക്ഷണമുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് എയർപോർട്ട് അധികൃതർ ബോർഡിംഗ് നിഷേധിച്ചേക്കാം.
പുറപ്പെടുന്നതിന് 24 മണിക്കൂർ മുമ്പ് ടിക്കറ്റുകൾ ഇമെയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.
യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ അവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺ‌മെന്റിന്റെ ആരോഗ്യസേതു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാവരും എയർപോർട്ടിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം പൂരിപ്പിച്ച് ആരോഗ്യ/എമിഗ്രേഷൻ വിഭാഗങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
ഈ ഫോമിൽ എംബസിയിൽ നിന്നും നോർക്കയിൽ നിന്നുമുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറുകൾ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം.
For Inquiries: +974- 50295460 & +974- 50294836
രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് 👇
Norka Registration:

Share This:

Comments

comments