വിൽസൺ ഉഴത്തിൽ (ഫിലിപ്പ് മാത്യു )ഫ്ലോറിഡ സൺഷൈൻ റീജിയന്റെ RVP  സ്ഥാനാർഥി

0
286

ജയ്‌സൺ   സിറിയക്.

ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് മലയാളി  അസോസിയേഷൻ ഓഫ് അമേരിക്കാസിന്റെ (FOMAA) ഏറ്റവും ശക്തവും പ്രവർത്തനനിരതവുമായ ഫ്ലോറിഡ സൺഷൈൻ റീജിയന്റെ  2020 -22 ലെRVP ആയി ജാക്ക്സൺവിൽ മലയാളീഅസോസിയേഷന്റെ  മുൻ പ്രസിഡന്റും,  ഫോമായിലെ അറിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകനുമായ ശ്രീ.വിൽസൺ ഉഴത്തിലിനെ ഏകകണ്ഠമായി ജാക്ക്സൺവിൽ മലയാളി അസോസിയേഷൻ നാമനിർദേശം ചെയ്തു.

ജാക്ക്സൺവിൽ അസോസിയേഷൻ (MANOFA)  പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. സതീഷ് വര്ഗീസിന്റെ

അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ യോഗത്തിലാണ്  ഫോമായുടെ സജീവ പ്രവർത്തകനായ വിൽ‌സൺ ഉഴത്തിലിനെ നാമ നിർദ്ദേശം ചെയ്തത്.

ഫ്ലോറിഡ സൺഷൈൻ റീജണിലെ  പത്തോളം മലയാളീ അസ്സോസിയേഷനുകളാണ് ഫോമായിലുള്ളത് . എല്ലാ അസോസിയേഷനുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുന്ന

ശ്രീ. വിൽസൺ ഉഴത്തിൽ മികച്ച റീജണൽ വൈസ്പ്രസിഡന്റായിരിക്കുമെന്നു അസോസിയേഷൻ

ഭാരവാഹികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മികച്ച സംഘടനാ  നേത്രത്വവും ബഹുമുഖ പ്രതിഭയുമുള്ള ശ്രീ. വിൽസൺ ഉഴത്തിൽ വിവിധ

സാമൂഹ്യരംഗത്തു തന്റെ കഴിവുകൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ

ഫ്ലോറിഡാ സൺഷൈൻ റീജിയനെ  അടുത്ത തലത്തിലേക്ക്  ഉയർത്തുവാൻ അക്ഷീണ പ്രവർത്തനം നടത്തുമെന്ന്  ശ്രീ. വിൽസൺ ഉറപ്പു നൽകി.

ഫ്ലോറിഡാ റീജിയനിലുള്ള എല്ലാ അസോസിയേഷൻ  ഭാരവാഹികളുടെയും പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും.ഫോമാ

പ്രവർത്തകരുടെയും ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണവും പിന്തുണയും

ശ്രീ. വിൽസൺ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

[4:25 PM, 2/20/2020] T Unnikrishnan~Tampa~FL: വിൽസൺ ഉഴത്തിൽ (ഫിലിപ്പ് മാത്യു )ഫ്ലോറിഡ സൺഷൈൻ റീജിയന്റെ RVP  സ്ഥാനാർഥി

ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് മലയാളി  അസോസിയേഷൻ ഓഫ് അമേരിക്കാസിന്റെ (FOMAA) ഏറ്റവും ശക്തവും പ്രവർത്തനനിരതവുമായ

ഫ്ലോറിഡ സൺഷൈൻ റീജിയന്റെ  2020 -22 ലെ  RVP ആയി ജാക്ക്സൺവിൽ മലയാളീ

അസോസിയേഷന്റെ  മുൻ പ്രസിഡന്റും,  ഫോമായിലെ അറിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകനുമായ ശ്രീ.

വിൽസൺ ഉഴത്തിലിനെ ഏകകണ്ഠമായി ജാക്ക്സൺവിൽ മലയാളി അസോസിയേഷൻ നാമനിർദേശം ചെയ്തു.

ജാക്ക്സൺവിൽ അസോസിയേഷൻ (MANOFA)  പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. സതീഷ് വര്ഗീസിന്റെ

അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ യോഗത്തിലാണ്  ഫോമായുടെ സജീവ പ്രവർത്തകനായ വിൽ‌സൺ ഉഴത്തിലിനെ നാമ നിർദ്ദേശം ചെയ്തത്.

ഫ്ലോറിഡ സൺഷൈൻ റീജണിലെ  പത്തോളം മലയാളീ അസ്സോസിയേഷനുകളാണ് ഫോമായിലുള്ളത് . എല്ലാ അസോസിയേഷനുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുന്ന

ശ്രീ. വിൽസൺ ഉഴത്തിൽ മികച്ച റീജണൽ വൈസ്പ്രസിഡന്റായിരിക്കുമെന്നു അസോസിയേഷൻ

ഭാരവാഹികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മികച്ച സംഘടനാ  നേത്രത്വവും ബഹുമുഖ പ്രതിഭയുമുള്ള ശ്രീ. വിൽസൺ ഉഴത്തിൽ വിവിധ

സാമൂഹ്യരംഗത്തു തന്റെ കഴിവുകൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ

ഫ്ലോറിഡാ സൺഷൈൻ റീജിയനെ  അടുത്ത തലത്തിലേക്ക്  ഉയർത്തുവാൻ അക്ഷീണ പ്രവർത്തനം നടത്തുമെന്ന്  ശ്രീ. വിൽസൺ ഉറപ്പു നൽകി.

ഫ്ലോറിഡാ റീജിയനിലുള്ള എല്ലാ അസോസിയേഷൻ  ഭാരവാഹികളുടെയും പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും.ഫോമാ

പ്രവർത്തകരുടെയും ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണവും പിന്തുണയും

ശ്രീ. വിൽസൺ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

Share This:

Comments

comments